Ústava Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky

My, národ slovenský,pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenostizo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva…