Už ste sa niekedy zamysleli nad tými číslami v PSČ? A existuje PSČ „1“?. Táto otázka a znalosť odpovede nie je  pre bežné fungovanie v živote dôležité, ale pre vnútorný pokoj a rozšírenie obzorov sa na to predsa len musíme pozrieť.

Krátko z histórie

Posielanie správ sa objavilo prvýkrát približne pred 9 500 rokmi v Mezopotámii. Na  hlinených žetónoch alebo guľôčkách boli vypálané bodky, ktoré predstavovali množstvo tovaru, ktorý má byť privezený. V rozmedzí rokov 3 500 – 3 100 pred Kristom sa opäť v Mezopotámii vyrobili niečo ako dnešné obálky, do ktorých boli spomínané žetóny a guľôčky zabalené, aby sa zabránilo falšovaniu alebo skrátka len odčítaniu informácie. Dlhodobím používaním sa nepraktické žetóny odstránili a nahradili ich doštičky. Papierové obálky, podobné dnešným sa začali používať v Čine v 2.storočí pred Kristom, keďže tá stojí za objavom papiera a používali sa výlučne na ukladanie peňažných darov.

Všetky známe vyspelé civilizácie sa nezávisle od seba dostali ku odosielaniu a prijímaniu správ –  pošty. Buď šlo o informovanie vzdialenejších častí ríše alebo správy o daniach princíp bol podobný ale prevedenie každá civilizácia prispôsobila svojim znalostiam a praxou. Rím, Egypt, Perzská ríša, vládnuca dynastia Han v Číne, Islamská ríša či Ríša Inkov alebo Ríša Indov. V niektorých ríšach bola pošta doručená priamo do rúk adresáta, inokedy na „ústredie“. Poväčšine však poštu doručoval kuriér, na koni alebo pešo. Takýto spôsob doručovania trval dlhšie a pomerne dlho sa aj používal.

V roku 1653 bol v Paríži založený prvý poštový systém. Istý Francúz s rýdzo francúzskym menom Jean-Jacques Renouard de Villayer zriadil schránky a doručoval do nich listy v obálkach s predplateným poštovným, ktoré sám aj predal. Vynaliezavosť v dobe francúzskeho absolutizmu nebola odmenená potľapkaním po pleci a chválou tak ako teraz, ale vhodením myší do schránok na odplašenie zákazníkov.

O niečo neskôr v krajine za kanálom La Manche, Angličan Rowland Hill vynašiel samolepiacu poštovú známku a v roku 1840 bol v Anglicku vydaný prvý systém poštových známok na svete a tiež jednotné poštové sadzby založené na hmotnosti.

Kým sme však dospeli do štádia v akom sa nachádzame teraz, teda, že bez problémov vieme postať list aj do Austrálie existovali rôzne nejednotné pravidlá, ktoré užívala krajina odosielateľa, ale krajina adresáta mala úplne iné. Krajiny takto medzi sebou dohodli a podpísané bilaterálne zmluvy, ktoré poštový styk uľahčovali. Bolo to naozaj komplikovaný spôsob ak krajina A nemala podpísanú dohodu s krajinou B, tak pošta musela ísť cez krajinu C, s ktorou mali krajiny A a B dohodu podpísanú. Najkomplikovanejšie to mali vymyslené Nemci. Na list do USA bolo potrebné rôzne poštovné v závislostí od lode, na palube ktorej prekoná Atlantik. A tak sa v Berne vo Švajčiarsku dňa 9.októbra 1874 zbehli delegáti, aby priniesli poriadok a jednotnosť v systéme medzinárodnej pošty. Bernská zmluva tiež vytvorila Všeobecnú poštovú úniu.

Najdôležitejšie body zmluvy:

  • Jednotná paušálna sadzba za odosielanie listu kdekoľvek na svete
  • Orgány pošty by mali zaobchádzať s rovnako s domácou aj zahraničnou poštou
  • Krajiny si môžu nechať všetky peniaze, ktoré vybrala na medzinárodnom poštovnom
  • Známky nie je potrebné lepiť v každej krajine, cez ktorú list prejde. Známky členských krajín Všeobecnej poštovej únie sú akceptované pozdĺž celej trasy

Zmluvu podpísalo 21 krajín a po založení Všeobecnej poštovej únie začali členské krajiny pribúdať veľmi rýchlo, až sa zmenil názov na Svetová poštová únia, dnes patriaca pod OSN, združujúca 192 krajín (len pre zaujímavosť OSN má 193 členských štátov). Svetová poštová únia na zjednotenie systému naprieč krajinami vytvorila systém kódov (ZIP code v USA, Postcode vo Veľkej Británii a Austrálii, eircodes v Írsku a postal code v ďalších krajinách).

Čo je PSČ – poštové smerovacie číslo

PSČ je séria čísel alebo písmen alebo kombinácia písmen a čísel na správne roztriedenie pošty podľa geografickej príslušnosti. História sa začína šokantne v USA. USA zažívali veľký boom vo zväčšovaní až bolo doručovanie čoraz náročnejšie, nebol dostatok úradov a ani poštárov. Avšak ani navýšenie počtu nevyriešil problém kto doručí poštu na adresu. Rovnaký problém nastával na konci 19.storočia takmer vo všetkých častiach sveta. V Anglicku vymysleli spôsob, ktorý by tieto problémy mohol vyriešiť a aj vyriešil. Londýn bol rozdelený do desiatich okresov – poštových obvodov alebo zón a každý obvod mal svoje priradené číslo. PSČ však mali len veľké mestá a ich obvody, periféria alebo celý štát takto rozdelený nebol. V roku 1932 ako prvá zaviedla celoštátny poštový systém Ukrajinská sovietska socialistická republika, bohužiaľ nebol efektívne zavedený a už v roku 1939 bol ukončený. Prvý celoštátne fungujúci poštový systém bol v roku 1941 zavedený v Nemecku. V roku 1963 takýto systém zaviedlo USA a až v roku 1973 aj Veľká Británia.

PSČ obsahuje čísla od 1 po 9, resp. 10 a písmená od A až po Z, teda základné písmena latinky, v PSČ číslach je možné nájsť aj pomlčky a medzery. Niektoré krajiny používajú výlučne PSČ z čísel, ale napríklad Holandsko, Kanada, Spojené kráľovstvo alebo Írskou používajú čísla aj písmená. Každá číslica znamená ďalšie bližšie určenie miesta kam treba poštu doručiť. PSČ v USA sú založené na administratívnych oblastiach, takže už prvé číslo vie veľmi jasne napovedať kam zásielka patrí.

České a slovenské PSČ

PSČ v Česku a na Slovensku boli zavedené ešte počas trvania spoločnej republiky v roku 1973 a platia dodnes. V oboch prípadoch pozostávajú z piatich číslic vo formáte XXX YY. Slovenské PSČ sa začínajú buď nulou, osmičkou alebo deviatkou. Nula v PSČ predstavuje strednú alebo východnú časť krajiny, deviatka je pre západnú časť a osmička pre hlavné mesto Bratislava, ďalšie číslo reprezentuje časť Bratislavy. České PSČ sú od čísla 1 až po 7. Číslo 1 je pre hlavné mesto Praha, ďalšie číslo v PSČ naznačuje, ktorá časť Prahy – Praha 1, Praha 2, Praha 3… presne tak ako je to vymyslené pre Bratislavu.

Rakúske PSČ má len 4 čísla vo formáte XXX. Od 1XXX – 9XXX, pričom druhé číslo reprezentuje regionálnu oblasť, tretie je pridelené na základe tratí poštových vlakov a poštových áut a štvrté číslo označuje poštu.

Holadnské PSČ pozostáva z čísel ale aj písmen. Prvé dva čísla označujú mesto a región, ďalšie dva označujú rozsah čísel domov najčastejšie na jednej ulici a dva písmená. Jedno PSČ reprezentuje aj 20 adries a písmenká sa používajú na ešte bližšiu špecifikáciu.

Poľské PSČ sa podobajú na tie slovenské alebo české, ale ich formát je XX-XXX, pričom prvé číslo označuje jeden z desiatich veľkých poľských poštových regiónov, druhá a tretia číslica označujú konkrétny menší región a posledné dve číslice označujú pobočku doručovateľa pošty. Napríklad portugalské PSČ sú zložené zo siedmych číslic vo formáte XXXX-XXX.

Takže odpoveď na otázku, či na svete existuje poštové smerovacie číslo s jedným číslom „1“ znie nie, dokonca ani 11111 alebo 99999, najvyššie PSČ číslo je 99950 na Aljaške. Ale na „flexenie“ pred kolegami to celkom ujde, nie?

zdroje: theguardian.com, upu.int, wikipedia

Tags:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *